Jižní Morava čte - uzávěrka přihlášek 30. 10. 2016

13.09.2016 18:34
Zveme děti, rodiče i prarodiče do knihovny na společné veřejné čtení legend a mýtů regionu a slavnostní vyhlášení literární soutěže pro děti Legendy a mýty mého kraje. Naše knihovna je zapojena do projektu JMK Jižní Morava čte. Více informací na www.jiznimoravacte.cz
Těšíme se na Vás!
 
 

Obecní knihovna Rohatec se přihlásila do projektu

 

„Jižní Morava čte“

 

 

„Jeho podstatou je podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií nejbližšího regionu. Projekt rozvoje čtenářství a mezigeneračních vztahů je zaměřen na dvě základní skupiny, které tvoří tradičně nejsilnější skupinu návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež na straně jedné a seniory na straně druhé.“

 

V rámci tohoto projektu obecní knihovna vyhlašuje literární soutěž:

 

 Legendy a mýty mého kraje

 

* zúčastnit se mohou děti a mládež ve věku 6 – 18 let, které budou rozděleny do dvou kategorií

 

* přihlášený účastník vytvoří soutěžní práci v rozsahu min. 1 strana a max. 5 stran (každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci)

 

* soutěžní práce  jsou -  povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí (možnost zapůjčení literatury z knihovny)

 

* soutěžní práce - musí být předány v knihovně do 30. října 2016

 

* soutěžní práce – mohou být v podobě rukopisu, v tištěné formě nebo zaslány elektronicky na emailovou adresu knihovny: knihovna@rohatec.cz za podmínky písemného vyplnění přihlášky do soutěže

 

* V případě dotazů kontaktujte knihovnici na email knihovny nebo osobně v obecní knihovně

 

* při slavnostním vyhlášení na konci listopadu se mohou vítězové těšit na zajímavé ceny a pozvánku do brněnského divadla Polárka