Ceník služeb

Základní služby:
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací:
Registrační poplatek - mládež do 14 let 20,- Kč
Registrační poplatek - dospělí 40,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky:
1. upomínka 15,- Kč
2. upomínka 25,- Kč
3. upomínka 35,- Kč
Poplatek za ztrátu čtenářského průkazu   5,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.