Knihovna získala dotaci

04.05.2013 12:26

V uplynulých dnech obec Rohatec obdržela od ministerstva kultury dotaci na programové a počítačové vybavení knihovny. Dotace ve výši téměř 100 tisíc korun obec získala na podkladě nedávno schválené Strategie rozvoje knihovny, kterou vypracoval Ing. Letocha a kterou zastupitelstvo na přelomu roku přijalo. Po vytvoření internetových stránek je toto dalším krokem k rozvoji knihovny. Za finanční prostředky bude pořízeno kompletní počítačové vybavení a především specializovaný program, který umožní automatizaci katalogu, jeho zpřístupnění on-line a mnoho dalšího.