Modernizace knihovny

10.08.2013 18:01

Přestože se prozatím obecní knihovna přesunovat do nových prostor nemůže, její modernizace v rámci projektu i nadále pokračuje. Rohatecká knihovna má již zřízeno WIFI připojení k internetu. Nyní bude následovat nákup počítačové techniky.